Image

LG

Điều hòa LG là 1 trong những hãng điều hòa có sản phẩm công nghệ phát triển và có doanh thu cao nhất trên thị trường Việt Nam. Hãng LG có rất nhiều sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng trong nước.

LG

Điều hòa LG là 1 trong những hãng điều hòa có sản phẩm công nghệ phát triển và có doanh thu cao nhất trên thị trường Việt Nam. Hãng LG có rất nhiều sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng trong nước.