Image
Fujitsu Nổi tiếng với máy điều hòa thương mại cục bộ: Điều hòa âm trần cassette (điều hòa âm trần 4 hướng thổi), điều hòa nối ống gió và máy điều hòa áp trần
Fujitsu Nổi tiếng với máy điều hòa thương mại cục bộ: Điều hòa âm trần cassette (điều hòa âm trần 4 hướng thổi), điều hòa nối ống gió và máy điều hòa áp trần