Image
Điều hòa tủ, điều hòa âm trần cassette Funiki là thương hiệu của Hòa Phát. Điều hòa Funiki Là một trong những thương hiệu máy điều hòa thương mại bán tốt nhất hiện nay.
Điều hòa tủ, điều hòa âm trần cassette Funiki là thương hiệu của Hòa Phát. Điều hòa Funiki Là một trong những thương hiệu máy điều hòa thương mại bán tốt nhất hiện nay.