Image
Đáp ứng nhu cầu sử dụng điều hòa của các khu thương mại, văn phòng, ... các công trình thường xuyên sử dụng điều hòa đồng thời với quy mô nhỏ và vừa, hãng Mitsubishi đã cho ra đời dòng máy Multi FDC
Đáp ứng nhu cầu sử dụng điều hòa của các khu thương mại, văn phòng, ... các công trình thường xuyên sử dụng điều hòa đồng thời với quy mô nhỏ và vừa, hãng Mitsubishi đã cho ra đời dòng máy Multi FDC