Image
Điều hòa Funiki là sản phẩm của Hòa Phát chuyên sản xuất hàng Việt Nam chất lượng cao, được người tiêu dùng tin tường và sử dụng. Điều hòa Funiki bảo hành chính hãng 30 tháng,
Điều hòa Funiki là sản phẩm của Hòa Phát chuyên sản xuất hàng Việt Nam chất lượng cao, được người tiêu dùng tin tường và sử dụng. Điều hòa Funiki bảo hành chính hãng 30 tháng,